Martin Sebíň


Dátum ordinácie: 13.06.1987

01.07.2018 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - Banská Bystrica - Katedrála sv. Františka Xaverského [Farnosť]
01.07.2018 - súčasnosť
Misijná služba - Kirgizsko
01.07.2015 - 31.05.2018
Dekan - Banská Štiavnica [Dekanát]
01.11.2013 - 30.06.2018
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2011 - 30.06.2018
Farár - Svätý Anton [Farnosť]
01.07.2009 - 30.06.2011
Farár - Uľanka [Farnosť]
01.07.2001 - 30.06.2009
Výpomocný duchovný - Koš [Farnosť]
01.07.2001 - 30.06.2009
Misijná služba - Sibír, Rusko
15.01.2000 - 30.06.2001
Farár - Koš [Farnosť]
01.07.1992 - 14.01.2000
Misijná služba - Sibír, Rusko
01.11.1990 - 30.06.1992
Správca farnosti - Slovenské Pravno [Farnosť]
01.10.1989 - 31.10.1990
Kaplán - Brezno [Farnosť]
01.10.1987 - 30.09.1989
Mimo pastorácie - ZVS [Farnosť]
01.07.1987 - 30.09.1987
Kaplán - Brezno [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.