Jozef Hanák


Dátum ordinácie: 06.06.1976
Dátum úmrtia: 04.09.2013

01.07.2012 - 04.09.2013
Dôchodca - Banská Bystrica - Belveder [Farnosť]
01.03.2011 - 30.06.2012
Výpomocný duchovný - Prievidza - mesto [Farnosť]
01.07.2006 - 28.02.2011
Farár - Kamenec pod Vtáčnikom [Farnosť]
01.01.2006 - 30.06.2006
Výpomocný duchovný - Sabatický rok
01.09.1994 - 31.12.2005
Farár - Turany [Farnosť]
01.12.1992 - 31.08.1994
Dekan - Prievidza [Farnosť]
01.12.1992 - 31.08.1994
Farár - Prievidza [Farnosť]
01.02.1991 - 30.11.1992
Správca fary - Handlová [Farnosť]
01.08.1990 - 31.01.1991
Správca fary - Podbrezová [Farnosť]
01.06.1990 - 31.07.1990
Správca farnosti - Hronec [Farnosť]
01.04.1990 - 31.05.1990
Správca farnosti - Turčiansky Ďur [Farnosť]
01.07.1988 - 31.03.1990
Správca farnosti - Kamenec pod Vtáčnikom [Farnosť]
01.11.1986 - 30.06.1988
Správca fary - Uľanka [Farnosť]
01.07.1984 - 31.10.1986
Správca fary - Brezno [Farnosť]
01.07.1980 - 30.06.1984
Správca fary - Lovčica - Trubín [Farnosť]
01.11.1977 - 30.06.1980
Kaplán - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.01.1977 - 31.10.1977
Kaplán - Martin [Farnosť]
01.07.1976 - 31.12.1976
Kaplán - Sučany [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.