Rudolf Oliš


Dátum ordinácie: 10.06.1979

01.07.2019 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - Handlová [Farnosť]
11.01.2019 - súčasnosť
Honorárny dekan - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
10.10.2018 - 30.06.2019
Výpomocný duchovný - Kľak [Farnosť]
01.03.2016 - 09.10.2018
Výpomocný duchovný - Nitrianske Pravno [Farnosť]
01.05.2015 - 29.02.2016
Výpomocný duchovný - Kláštor pod Znievom [Farnosť]
01.02.2015 - 30.04.2015
Farský administrátor - Turčiansky Peter [Farnosť]
01.12.2014 - 31.01.2015
Výpomocný duchovný - Kláštor pod Znievom [Farnosť]
01.07.2014 - 30.11.2014
Výpomocný duchovný - Turčianske Teplice [Farnosť]
01.07.2010 - 30.06.2014
Farár - Partizánske 3 - Šimonovany [Farnosť]
01.09.1993 - 30.06.2010
Farár - Handlová [Farnosť]
01.10.1992 - 31.08.1993
Farár - Očová [Farnosť]
01.07.1990 - 30.09.1992
Správca - Krupina [Farnosť]
15.11.1984 - 30.06.1990
Správca fary - Oslany [Farnosť]
01.07.1984 - 14.11.1984
Správca fary - Sklené Teplice [Farnosť]
01.10.1981 - 30.06.1984
Správca fary - Turčiansky Ďur [Farnosť]
01.07.1981 - 30.09.1981
Kaplán - Kláštor pod Znievom [Farnosť]
30.06.1979 - 30.06.1981
Kaplán - Nová Baňa [Farnosť]
súčasnosť
Honorárni dekani
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.