Gašpar Hegedüs


Dátum ordinácie: 14.02.1965

11.01.2019 - súčasnosť
Honorárny dekan - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
01.07.2018 - súčasnosť
Penzionovaný - Banská Bystrica - mesto [Farnosť]
01.10.2017 - 30.06.2018
Farský administrátor - Podhorie [Farnosť]
01.10.2012 - 30.06.2013
Farský administrátor - Demandice [Farnosť]
01.10.1998 - 31.12.2011
Pastoračná služba - Georgia, USA
01.07.1995 - 30.09.1998
Štúdium - Pápežská univerzita St. Patrick´s College Maynooth, Írsko [Univerzita]
01.07.1993 - 30.06.1995
Farár - Sklené Teplice [Farnosť]
01.07.1991 - 30.06.1993
Dôchodca - Mimo pastorácie
01.07.1990 - 30.06.1991
Farár - Oslany [Farnosť]
16.02.1990 - súčasnosť
Čestný dekan - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.11.1972 - 30.06.1990
Správca fary - Krupina [Farnosť]
01.08.1971 - 30.09.1972
Pastoračná výpomoc - Krupina [Farnosť]
01.04.1970 - 30.06.1970
Výpomoc pri vyučovaní náboženstva - Čierny Balog [Farnosť]
01.01.1970 - 30.09.1972
Správca farnosti - Sása [Farnosť]
01.01.1970 - 30.09.1972
Farský administrátor excurrendo - Babiná [Farnosť]
* farnosť spravovaná z farnosti Sása

01.09.1969 - 31.12.1969
Kaplán - Veľké Uherce [Farnosť]
01.07.1969 - 31.08.1969
Kaplán - Hriňová [Farnosť]
01.06.1966 - 30.06.1969
Kaplán - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.03.1965 - 31.05.1966
Kaplán - Nová Baňa [Farnosť]
súčasnosť
Honorárni dekani
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.