Štefan Piecka


Dátum ordinácie: 19.01.1947
Dátum úmrtia: 30.11.2011

01.05.2004 - 30.11.2011
Penzionovaný - Charita Beckov
01.01.2001 - 30.04.2004
Penzionovaný - Charita Pezinok
01.07.1996 - 31.12.2000
Penzionovaný - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
01.09.1993 - 30.06.1996
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.09.1984 - 31.08.1993
Správca fary - Sliač [Farnosť]
01.12.1980 - 31.08.1984
Správca fary - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.11.1977 - 30.11.1980
Správca fary - Tŕnie [Farnosť]
01.08.1971 - 31.10.1977
Správca fary - Dobrá Niva [Farnosť]
01.01.1971 - 31.07.1971
Správca fary - Janova Lehota [Farnosť]
01.07.1964 - 31.07.1971
Správca fary - Trubín [Farnosť]
13.11.1959 - 30.06.1964
Kaplán - Kremnica [Farnosť]
01.07.1959 - 12.11.1959
Kaplán - Nová Baňa [Farnosť]
04.10.1956 - 30.06.1959
Kaplán - Vrútky [Farnosť]
01.02.1955 - 03.10.1956
Kaplán - Chrenovec - Brusno [Farnosť]
04.10.1954 - 31.01.1955
Kaplán - Handlová [Farnosť]
05.04.1952 - 03.10.1954
Kaplán - Detvianska Huta [Farnosť]
01.07.1949 - 04.04.1952
Kaplán - Brezno [Farnosť]
01.06.1948 - 30.06.1949
Kaplán - Veľké Uherce [Farnosť]
01.02.1947 - 31.05.1948
Kaplán - Detvianska Huta [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.