Štefan Flimel


Dátum ordinácie: 30.05.1946
Dátum úmrtia: 03.01.2010

14.07.2009 - 03.01.2010
Penzionovaný - Dom dôchodcov, Janova Lehota
01.03.1971 - 30.06.2002
Správca fary - Janova Lehota [Farnosť]
01.01.1971 - 30.06.1973
Výpomocný duchovný - Slaská [Farnosť]
01.04.1970 - 31.12.1970
Správca fary - Janova Lehota [Farnosť]
01.02.1959 - 28.02.1971
Správca fary - Lutila [Farnosť]
26.04.1956 - 31.01.1959
Správca fary - Zvolenská Slatina [Farnosť]
20.11.1954 - 25.04.1956
Správca farnosti - Beňuš [Farnosť]
01.07.1953 - 19.11.1954
Kaplán - Čierny Balog [Farnosť]
01.07.1952 - 30.06.1953
Kaplán - Žarnovica [Farnosť]
15.10.1951 - 30.06.1952
Kaplán - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.09.1951 - 14.10.1951
Správca fary - Poniky [Farnosť]
01.07.1951 - 30.06.1952
Kaplán - Lopej [Farnosť]
01.06.1951 - 31.08.1951
Kaplán - Slovenská Ľupča [Farnosť]
01.06.1948 - 31.05.1951
Kaplán - Banská Bystrica [Farnosť]
01.06.1948 - 31.05.1951
Kaplán - Horné Hámre [Farnosť]
01.07.1947 - 31.05.1948
Kaplán - Handlová [Farnosť]
01.06.1946 - 30.06.1947
Kaplán - Chrenovec - Brusno [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.