Stanislav Grešša


Dátum ordinácie: 01.07.1962
Dátum úmrtia: 31.01.2024

29.04.2022 - 31.01.2024
Penzionovaný - Nitrianska diecéza [Diecéza]
01.07.2018 - 28.04.2022
Penzionovaný - Partizánske - mesto [Farnosť]
01.03.2015 - 30.06.2018
Výpomocný duchovný - Partizánske - mesto [Farnosť]
01.11.2009 - 28.02.2015
Výpomocný duchovný - Turčianske Teplice [Farnosť]
01.07.2000 - 31.10.2009
Penzionovaný - Kňazský dom, Turčianske Teplice
01.10.1992 - 30.06.2000
Farár - Zemianske Kostoľany [Farnosť]
01.07.1991 - 30.09.1992
Správca farnosti - Selce [Farnosť]
01.06.1990 - 30.06.1991
Správca fary - Turčiansky Ďur [Farnosť]
01.07.1989 - 31.05.1990
Správca fary - Brehy [Farnosť]
01.11.1986 - 30.06.1989
Správca fary - Sebedražie [Farnosť]
01.07.1986 - 31.10.1986
Správca fary - Uľanka [Farnosť]
01.07.1986 - 31.10.1986
Farský administrátor excurrendo - Donovaly [Farnosť]
* farnosť spravovaná z farnosti Uľanka

01.10.1984 - 30.06.1986
Farský administrátor excurrendo - Špania Dolina [Farnosť]
* farnosť spravovaná z farnosti Donovaly

01.10.1984 - 30.06.1986
Farský administrátor excurrendo - Uľanka [Farnosť]
* farnosť spravovaná z farnosti Donovaly

01.07.1978 - 30.06.1986
Správca farnosti - Donovaly [Farnosť]
01.07.1975 - 30.06.1977
Kaplán - Nitrianske Pravno [Farnosť]
15.12.1972 - 30.06.1975
Mimo pastorácie - Odobraný štátny súhlas
15.10.1970 - 14.12.1972
Správca fary - Kremnické Bane [Farnosť]
01.07.1970 - 14.10.1970
Kaplán - Nová Baňa [Farnosť]
01.09.1967 - 30.06.1970
Kaplán - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.06.1966 - 31.08.1967
Kaplán - Martin [Farnosť]
01.03.1964 - 31.05.1966
Kaplán - Čierny Balog [Farnosť]
01.08.1963 - 29.02.1964
Kaplán - Bojnice [Farnosť]
01.07.1962 - 31.07.1963
Kaplán - Detvianska Huta [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.